Jak postupuji

Zlepšit současný web

Zvýšíme počet konverzních akcí. Může se jednat o odeslání objednávky, registraci, odběr newsletteru, sdílení stránky, stažení souboru a podobně.

Objevování

Vyplníte se mnou formulář, kde musím pochopit Vaši značku, Vaše zákazníky a seznámit se s Vašim očekáváním vzhledem k webu.

Audit současného webu

Pro návrh zlepšení webu potřebujeme pro dosažení skvělého výsledku provést audit současného webu, díky tomu zjistíme co na webu návštěvníci dělají a kde jsou prostory pro zlepšení.

Uživatelský výzkum a testování

Zjistíme příčiny chování návštěvníků na webu a zjistíme odpovědi na to, co lidé chtějí, co naopak ne a jak chápou Váš produkt.

Návrh změn

Analyzujeme získané informace a podle Vašich očekávání a problémů, které řeší Vaši potenciální zákazníci navrhnu úpravy webu vedoucí nejen ke zlepšení konverzního poměru.

Realizace změn

Úpravy na webu provádíme podle priorit, které jsou určeny na základě toho jak moc ovlivňují například zisk z webu. Největší rizika upravujeme ihned a na nic nečekáme!

Testování a vyhodnocování

Každou realizovanou úpravu je vhodné pořádně otestovat a průběžně sledovat její dopad na výkon webu.

Pojďme vylepšit Váš web!

Napište mi

Grafický návrh webu

Získáte otestovaný grafický návrh v interaktivním prototypu, který pomáhá podporovat prodej služeb nebo produktů.

Objevování

Vyplníte se mnou formulář, kde musím pochopit Vaši značku, Vaše zákazníky a seznámit se s Vašim očekáváním vzhledem k webu.

Koncept a směr

Podle vizí značky vzhledem k webu, navrhneme koncept a směr kam grafická prezentace webu bude směřovat.

Grafický návrh webu

Podle obdržených podkladů (tj. wireframe webu, CI značky a pod.) a navrženého směru realizujeme grafický návrh webu vč. návrhu pro mobilní zařízení.

Testování interaktivního prototypu

Nejdůležitější části webu otestujeme v interaktivním “klikatelném” prototypu, abychom se ujistili, že například objednávka služby je přístupná a návštěvník je schopen objednat.

Předání podkladů

Podklady, nejčastěji soubory v PSD, interaktivní prototyp grafického návrhu a další, předám dodavateli webu (případně kodérovi).

Pojďme navrhnout grafický návrh pro Váš web!

Napište mi

Návrh zadání pro nový web

Navrhuji weby, které fungují a přinášejí Vám i návštěvníkům přínosy.

Objevování

Vyplníte se mnou formulář, kde musím pochopit Vaši značku, Vaše zákazníky a seznámit se s vašim očekáváním vzhledem k webu.

Uživatelský průzkum

Zjišťujeme jak produkt nebo služba zapadá do života naši cílové skupiny, jak produkt chápou, co je pro skupinu důležité a co naopak není. Jaké problémy se snaží vyřešit tím, že chtějí koupit náš produkt. Kdo rozhoduje o koupi produktu, v jaké jsou situaci a jaké jsou při nákupním procesu schvalovací mechanismy.

Obsah webu

Navrhujeme optimální strukturu webu a obsahovou strategii, abychom oslovili návštěvníky webu v jakékoliv nákupní fázi.

Prototyp (wireframe)

Celý web navrhneme v interaktivním prototypu (wireframe - podklad pro grafickou interpretaci webu). V této fázi už je vidět, jak bude například probíhat objednávka produktu nebo jak lidé budou čerpat informace o službě a pod.

Uživatelské testování

Prototyp webu otestujeme na lidech. Všechny nejdůležitější části webu (např. objednávka) otestujeme, abychom se přesvědčili, že jsme na návštěvníky webu nenastražili nechtěné zábrany, které brání získat to, pro co si návštěvník přišel.

Předání podkladů a technický dozor

Kompletní podklady předávám dodavateli webu a dohlížím na to, abychom dosáhli webem vize, které jsme na začátku určili.

Pojďme navrhnout zadání pro Váš nový web!

Napište mi

V číslech

Za 8 let zkušeností v digitálních agenturách a startupech jsem pracoval na nejen desítkách grafických návrzích pro různé webové projekty, ale i pomáhal se strategií značky, navrhoval obsahovou a marketingovou strategii nebo technickým dozorem vedl dílčí projekty.

100+ dokončených webových projektů
300% + nárůst registrací do globálního partnerského programu SOCIFI
4 roky ve startupech od samotného začátku po miliardové výzvy
3% + nárůst konverzního poměru objednávky na eshopu LIMOBAR

Kam dál